Wati, C. ., Nawangsih, A. A. ., Wahyudi, A. T. ., Wiyono, S. and Munif, A. . (2024) “The effectiveness of Liliaceae phyllospheric Actinomycetes as biocontrol agent of purple blotch disease (Alternaria porri Ell. Cif) on shallot”, Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika, 24(2), pp. 194–202. doi: 10.23960/jhptt.224194-202.