[1]
Wati, C. , Nawangsih, A.A. , Wahyudi, A.T. , Wiyono, S. and Munif, A. 2024. The effectiveness of Liliaceae phyllospheric Actinomycetes as biocontrol agent of purple blotch disease (Alternaria porri Ell. Cif) on shallot. Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika. 24, 2 (Jul. 2024), 194–202. DOI:https://doi.org/10.23960/jhptt.224194-202.