1.
Asniah ., Widodo ., Wiyono S. Potensi Cendawan Asal Tanah Perakaran Bambu Sebagai Endofit dan Agen Biokontrol Penyakit Akar Gada Pada Tanaman Brokoli. J Trop Plant Pests Dis [Internet]. 2014 Mar. 19 [cited 2022 Dec. 8];13(1):61-8. Available from: http://jhpttropika.fp.unila.ac.id/index.php/jhpttropika/article/view/83