., H. S. A. “PENGARUH SUMBER MINERAL TERHADAP PENEKANAN Erwinia Carotovora OLEH PSEUDOMONAS PENDAR-FLUOR SECARA IN VITRO”. Jurnal Hama Dan Penyakit Tumbuhan Tropika, vol. 7, no. 2, Feb. 2012, pp. 117-24, doi:10.23960/j.hptt.27117-124.