ASNIAH, .; WIDODO, .; WIYONO, S. Potensi Cendawan Asal Tanah Perakaran Bambu Sebagai Endofit dan Agen Biokontrol Penyakit Akar Gada Pada Tanaman Brokoli. Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 61–68, 2014. DOI: 10.23960/j.hptt.11361-68. Disponível em: http://jhpttropika.fp.unila.ac.id/index.php/jhpttropika/article/view/83. Acesso em: 8 dec. 2022.