(1)
., S. & R. W. Karakterisasi Individu Wereng Hijau NEPHOTETTIX VIRESCENS Distant Penular Aktif Virus Tungro Padi. J Trop Plant Pests Dis 2011, 10, 116-122.