[1]
., H.S.A. 2012. PENGARUH SUMBER MINERAL TERHADAP PENEKANAN Erwinia carotovora OLEH PSEUDOMONAS PENDAR-FLUOR SECARA IN VITRO. Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika. 7, 2 (Feb. 2012), 117–124. DOI:https://doi.org/10.23960/j.hptt.27117-124.